списание „Фасилитис“ Март 2022г.

За нас е удоволствие да бъдем част от първия за 2022г. брой на списание „Фасилитис“. Мими Цветанова-Александрова, Административен диектор във ФМГ ЕООД, споделя част от корпоративната политика на компанията.