Политика за бисквитките

Настоящата политика за бисквитките („Политика за бисквитките“) съдържа правила и условия, при които личната информация (наричана по-долу „Лични данни“) се обработва с автоматични средства и технологии за цифрово проследяване на уебсайта http://www.fmgbg.com („Уебсайт“).

Тази Политика за бисквитките представлява неразделна част от Политиката за поверителност на уебсайта на „Фасилити Мениджмънт Груп“. Моля, запознайте се внимателно и с двата документа, тъй като те представляват важна информация по отношение на обработката на лични данни и законните права на клиентите съгласно Общия регламент за защита на данните.

  1. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Уебсайтът е собственост на „Фасилити Мениджмънт Груп“ ЕООД, с ЕИК: 175368864, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 5, ет. 6, офис 33-34, Република България (наричано по-долу „Фасилити Мениджмънт Груп”, „Ние” или „Нас”).

Пълното обработване на лични данни, събрани във връзка с уебсайта и неговите функции и съдържание, се извършва от „Фасилити Мениджмънт Груп“ и неговите бизнес партньори, посочени в Политиката за поверителност на уебсайта на „Фасилити Мениджмънт Груп“ на валидни правни основания.

В допълнение, ако потребителите решат да влязат в акаунта си, чрез своите профили от социални платформи или подобни инструменти, като Вход с Facebook или Вход с Twitter или да участват в промоционални дейности, организирани от социалните профили на „Фасилити Мениджмънт Груп“, всяка информация, която тези трети уебсайтове събират, като функция от използването на техни услуги или инструменти за вход, е предмет на техните политики за поверителност. Въпреки това, определени лични данни от уебсайтове или услуги на трети страни биха могли да бъдат събирани от „Фасилити Мениджмънт Груп“ при спазване на Политиката за поверителност.

  1. КАКВО СА БИСКВИТКИТЕ?

„Бисквитките“ са малки пакети информация, изпращани към Вашето устройство, когато посетите уебсайта. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира ефективно и да подобрява услугите си, в допълнение към предоставянето на информация на собственика на уебсайта за статистически или рекламни цели, главно за персонализиране на навигацията Ви, запомняйки Вашите предпочитания.

III. СЪГЛАСИЕ ЗА БИСКВИТКИ

При първото посещение от определен IP адрес, потребителят ще бъде помолен да предостави своето съгласие за използването на дигитални технологии за проследяване (бисквитки) за функционалност и/или маркетингови цели, както и ще бъде помолен да се запознае с правилата, по които „Фасилити Мениджмънт Груп“ обработва личните му данни.

Задължителното обработване по отношение на необходимите бисквитки започва веднага след посещението на потребителя в Уебсайта. По-долу са изброени бисквитките, използвани от „Фасилити Мениджмънт Груп“, както и информация дали използването им е задължително за потребителя.

Както е посочено в кратката информационна бележка на банера, чрез натискане на бутона за съгласие потребителят дава възможност за използване на незадължителни бисквитки (за функционалност, анализи и маркетинг). Потребителят може да даде съгласието си в по-късен момент или да забрани използването на тези незадължителни бисквитки от менюто за настройки на бисквитките или чрез използване на настройките за бисквитките на браузъра, както е посочено по-долу.

 

  1. КОИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ И С КАКВИ ЦЕЛИ?

ИМЕ НА БИСКВИТКАТА

ДОСТАВЧИК

ФУНКЦИЯ

1

cookielawinfo-checkbox

fmgbg

Необходими за полето, което обозначава, че се използват бисквитки

2

pll_language

fmgbg

Запомняне на изпозлвания от потребителя език на уебсайта

 

  1. КАК ДА ДЕАКТИВИРАМЕ БИСКВИТКИТЕ

Освен деактивирането на бисквитките чрез уебсайта, потребителите могат да контролират използването на дигитални технологии за проследяване чрез коригиране на настройките на браузъра си. Повечето браузъри са конфигурирани да приемат, контролират или потенциално деактивират бисквитките. По-долу е описана процедурата за управление на бисквитки от следните браузъри:

IE: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255?
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Въпреки това, любезно напомняме на потребителите на нашия уебсайт, че деактивирането на задължителни бисквитки, може да влоши потребителското изживяване, тъй като може да причини някои функции или Уебсайта в цялост да не функционират правилно.

 

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Моля, обърнете внимание, че тази Политика за бисквитки е съставена и се регулира от Общия регламент за защита на данните (GDPR), Регламент 2016/679/ЕС). Доколкото Общият регламент за защита на данните не се прилага, настоящата Политика за поверителност се регулира от законите на Република България.

Промените в приложимите закони, включително GDPR, може да изискват от нас да променяме тази политика.

В случай, че се нуждаете от информация или помощ по отношение на обработката на вашите данни или да упражните законните си права като субект на данни, моля, свържете се с нас на следния имейл адрес: info@fmgbg.com

Абонирайте се за бюлетин