Go to all Projects

Жилищна Сграда СОНАТА

  • Местоположение:Младост 3, София, България
  • Застроена площ:Жилищният комплекс „Соната” е въведен е в експлоатация, съгласно Разрешение за ползване от РО НСК – София. За сградата е определен административен адрес: гр.София, р-н „Младост”, ул.”Филип Аврамов“, с входове „А”, „Б”, „В”, „Г”, „Д“, „Е“, „Ж“, „З“. Дворното място е самостоятелно, частично оградено, залесено и застроено със зони за отдих. Изградени са алеи, заходи и аварийни изходи. Сградата се състои от общ сутерен с две сутеренни нива, включващи: гаражи, паркоместа, подземни улици и рампи, технически помещения, технически съоръжения и инсталации; На партерно ниво са ситуирани 23бр. магазини. 8бр жилищни секции, всяка със самостоятелна стълбищна клетка. Проектиран Г-образни, комплексът включва озеленен вътрешен двор с обособен открит паркинг, 239 апартамента с разнообразни разпределение и квадратура.  Жилищен комплекс от затворен тип, предоставящ комфорт, лично пространство и сигурност. 

Абонирайте се за бюлетин