Go to all Projects

Жилищна Сграда АЛБА

  • Местоположение:София, България
  • Застроена площ:4 166 m2
  • Проектът:Жилищният комплекс „АЛБА” е застроен върху УПИ VII-1925, кв.1, по плана на гр.София, местност „Дианабад-запад”, с площ от 4166кв.м. За сградата е определен административен адрес: гр.София, р-н „Изгрев”, ул.”Тинтява”№126, с входове „А”, „Б”, „В”, „Г”. Дворното място е самостоятелно, частично оградено, залесено и застроено със зони за отдих и спорт. Изградени са алеи, заходи и аварийни изходи. Сградата се състои от общ сутерен с две сутеренни нива, включващи: гаражи, паркоместа, подземни улици и рампи, технически помещения, технически съоръжения и инсталации; На партерно ниво са ситуирани 5бр. офиси, всеки със самостоятелен вход от тротоара. 4бр жилищни секции, всяка със самостоятелно стълбищно фоайе.

Абонирайте се за бюлетин