Събития и новини

Актуална информация свързана с управлението на недвижими имоти в нашата компания и по света.

списание „Фасилитис“ Март 2022г.

За нас е удоволствие да бъдем част от първия за 2022г. брой на списание „Фасилитис“. Мими Цветанова-Александрова, Административен диектор във ФМГ ЕООД, споделя част от корпоративната политика на компанията.

Търсим да наемем

Account manager with English Facility Management Group EOOD is a company, with offices in Sofia and Razlog, providing facility and property services to local and international investors from the UK, Europe, Asia and the United States. Due to its strong and steady growth FMG is recruiting for a Key Account manager for our Sofia office. […]

ЗАКОН за управление на етажната собственост

ЗАКОН за управление на етажната собственост Обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., изм., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп., бр. 57 от 26.07.2011 г., изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 […]

Ограничения при Covid-19

Поради ситуацията с Коронавируса (COVID -19) са възможни промени във връзка с организацията, реда и условията на ползване на общите обекти в комплексите, а именно – ресторант, Лоби бар, Релакс зона с всички прилежащи съоръжения, фитнес зала и др.  Възможно е да бъде  поискана допълнителна информация от собственици и гости в под формата на зелен […]

Абонирайте се за бюлетин