Услуги

Фасилити мениджмънт

В днешно време, все повече изпъква нуждата от професионално отношение, както към ежемесечното следене на комунални услуги,така и дейностите по почистване, озеленяване, охрана техническа поддръжка и още пред услуги, свързани със създаване и запазване на приятна среда за живот или работа.

В поддръжката и управлението на жилищни сгради основен проблем е споделянето на собствеността и отговорността между много хора с различни интереси и разбирания. Нашата компания комуникира с всички, по начин, по който да се избегнат междусъседски конфликти и да се създаде среда  с нормални взаимоотношения, приятна за всички.

Управлението на дейностите по поддръжка на общите част в жилищни комплекси е от изключително значение, за да се чувстваме сигурни и удовлетворени от средата, в която прекарваме все по- голяма част от времето си.

Екипи:

При организиране на поддръжката в жилищни комплекси е много важна ролята на Инвеститора. Той задава структурата, по която о в бъдеще ще се извършва поддръжката на комплекса. Ние работим с най-големите инвеститори и строители в Софи и страната, като обикновено започваме работата с Инвеститорите  още при проектиране. Общата ни цел е изграждане на системи и инсталации, които ще се поддържат ефективно, лесно и с по-малко ресурси. Това спестява много разходи на живущи и наематели в последствие.

* Специалисти и компетенции

Екип от специалисти, подбрани според нуждите и изискванията на клиента

      Мениджър проект и фасилити мениджър

      Администрация

24 / 7 колцентър

      Осчетоводяване на приходи и разходи

      IT специалисти

      Юристи

      Електро инженери

      Хидро и ОВК инженери

В България са законно урегулирани два законни варианта, по които организираме поддръжката на общите части в комплексите:

Чрез индивидуален договор за поддръжка и управление

С индивидуален договор за поддръжка и управление,  който се сключва задължително с всеки собственик на имот в комплекса. В договора са описани подробно всички услуги и ангажименти, които нашата компания има, във връзка с поддръжката на общите части. Този договор се сключва при продажбата и е условие, наложено от Инвеститора при покупката на имота. Чрез този допълнителен договор, Инвеститорът гарантира правилата, начина, качеството и количеството на  услугите по поддържа на общите части в комплекса.

По закона за етажната собственост (ЗУЕС)

На официално свикано и проведено Общо събрание на собствениците в режим на Етажна собственост се избира управител (домоуправител), който подписва с изрично решение и от името на етажната собственост договор за поддръжка на общите части с компанията ни.

Пропърти мениджмънт

Заглавна 2

Ползи от успешното управление на процесите в един имот имат, както собствениците в сградата, така и ползвателите, независимо дали са  служители, клиенти или посетители, наематели.

Ползите за собствениците са:

Удължаване на живота на инвестицията – недвижим имот.

Намаляване на комуналните и абонаменти разходи

Намаляване на срока на възвръщаемост на инвестицията

Значително повишаване на стойността на недвижимия имот.

Ползи за ползвателите:

Сигурна, спокойно и приятна среда.

Повишена удовлетвореност и ефективност при  работа

Доверие в отношенията собственик – ползвател

Поддържане на здравословна среда

Фасилити мениджмънт в корпоративния сектор

Заглавна 4

Връзката между околната среда и човека е доказана чрез научни изследвания. Начинът, по който мислим, действаме и се чувстваме е пряко свързан със средата. Затова и създаването на приятна работната среда вече е основен приоритет за всяка модерна компания. Независимо дали искате Вашите служители да се чувстват по-продуктивно или искате да сключите голяма сделка с клиент, важно е да предразположите човека да се чувства добре. Това поставя акцент върху сгардата, офиса, средата. в която работим, срещаме се и общуваме.

В корпоративния сектор сградата е финансов актив, подпомагащ основната бизнес дейност на ползвателя. Управлението на процесите по поддръжката й води до много съпътстващи дейности, които са неприсъщи и често пречат на основната дейност на компанията.  Необходимостта от  организация и контрол на тези процеси често е и причина за нашите клиенти да се обърнат към ФМГ. Те правят разумният избор да получат цялостно решение на проблемните си, вместо да отделят средства и човешки ресурс за интегриране на всички необходими процеси в собствените си структури.

Специалисти и компетенции:

Екип от специалисти, подбрани според нуждите и изискванията на клиента

      Мениджър проект и фасилити мениджър

      Администрация

24 / 7 колцентър

      Осчетоводяване на приходи и разходи

      IT специалисти

      Юристи

      Електро инженери

      Хидро и ОВК инженери

Организация на събития

13-04-2019 (53)

Цялостна организация на мероприятия по организиране и провеждане на Общо Събрание на собствениците, според процедурата описана в ЗУЕС, изпращане на покани и разлепяне на Уведомления, модериране на ОС от опитни юристи – специалисти в областта, според предварително съгласуван Дневен ред, регистрация на присъстващите, изготвяне на протокол и всички произтичащи от него процедури

 

Администриране на услуги по присъединяване на обекти към мрежите на ЧЕЗ, ВИК и Топлофикация София.

Абонирайте се за бюлетин